Mgr. et Mgr. Petr Kolouch, MBA 

Jsem psycholog a psychoterapeut se sídlem ve Znojmě. Pomáhám lidem prostřednictvím individuálního, párového, rodinného a skupinového poradenství a terapie a to v oblastech překonávání obtížných životních situacích, partnerských a vztahových obtíží, zvládáním stresových situací, v oblasti emočních problémů, při problémech se sebehodnocením a sebeúctou, v oblasti podpory růstu osobnosti a  seberealizace. 

Provádím dopravně psychologické vyšetření řidičů a dopravně psychologické pohovory začínajících řidičů.

 Jsem řádným členem Českomoravské psychologické společnosti a České asociace pro psychoterapii.

Jsem dopravní psycholog s akreditací Ministerstva dopravy ČR (informace k vyšetření zde) a lektor terapeutických programů pro řidiče s akreditací Centra dopravního výzkumu.


ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ:

Univerzita Palackého v Olomouci, Dopravní psychologie (specializace)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,  Psychologie (Mgr.) 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika (Mgr.) 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Odborná kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika (Bc.) 

 
 KURZY, VÝCVIKY:

Lektor terapeutických programů pro řidiče - akreditovaný kurz (Centrum dopravního výzkumu)

Integrativní psychoterapie - komplexní vzdělávací program v psychoterapii schválený pro zdravotnictví - pětiletý výcvik (osvědčení o úspěšném absolvování výcviku)

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi - akreditovaný kurz

Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu onemocnění navzdory - akreditovaný kurz

Kurz Transakční analýzy (TA 101) 

Kurz Arteterapie 

Psychologické posuzování věrohodnosti - akreditovaný kurz

Praxe

Práh jižní Morava, z.ú. - práce s lidmi s duševním onemocněním (individuální konzultace, vedení podpůrné skupinové terapie, práce s rodinou)  10/2017- 10/2020  

Série seberozvojových seminářů "Poznej sám sebe", pro osoby pečující

Soukromá psychologická praxe (poradenství, terapie, psychodiagnostika) 2020 - nyní

Copyright © 2022 | Petr Kolouch