Dopravní psycholog s akreditací MDPsychotesty pro řidiče:

- se zákazem řízení a řidiče, kteří dosáhli 12 bodů (tzv. vybodovaní řidiči), kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění,

- pro profesionální řidiče a řidiče z povolání, tedy řidiče vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy (držitelé skupin řidičského oprávnění C, C+E, C1+E), řidiče vnitrostátní, mezinárodní a městské autobusové dopravy (držitelé skupin řidičského oprávnění D1, D, D1+E, D+E),

- pro řidiče seniory, řidiče speciálních vozidel a další řidiče, kteří mají povinnost podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření uloženou zákonem o provozu na pozemních komunikacích.


              Krátké objednací lhůty. Rezervace termínu na tel. 731 793 871.Dopravně psychologický pohovor:


- povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor má řidič, kterému bylo ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění zaznamenáno v registru řidičů 6 bodů,
- dále osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. 


Průběh vyšetření

K vyšetření je třeba vzít s sebou:

- platný občanský průkaz,
- výpis z evidenční karty řidiče (získáte na registru řidičů, nebo zdarma na Portálu dopravy),
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (u řidičů bez řidičského průkazu),
- kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko),
- na vyšetření se dostavit odpočatý a vyspalý, nebýt po noční směně nebo náročné práci, nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

Jak vyšetření probíhá

Vyšetření se skládá se ze série psychodiagnostických nástrojů, testů a přístrojové techniky, se změřením na výkonovou a osobnostní stránku. Posudek o absolvovaném vyšetření je vystaven bezprostředně po vyšetření. Vyšetření probíhá v příjemném prostředí, klient má možnost si u přístrojového vyšetření nanečisto systém vyzkoušet.

Vyšetření na žádost lékaře

Provádím také posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla na základě písemné žádosti praktického lékaře. Základní vyšetření je podobné jako u profesionálních řidičů, ale v souvislosti se zdravotní problematikou je často rozšířené o některé speciální diagnostické metody a bývá časově náročnější. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, řidič si uhradí sám cenu v hotovosti v den vyšetření. Potvrzení a doporučení pro lékaře je pak vystaveno zpravidla do týdne od provedení psychologického vyšetření. Při vyšetření je zcela nezbytné, předložit žádanku od praktického lékaře  a výpis z evidenční karty řidiče. 


Cena vyšetření

Řidiči z povolání a profesionální řidiči               1490,- Kč 

Vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení     1790,- KčOPIS dopravně psychologického vyšetření (vydání OPISU pouze osobně po předložení občanského průkazu)   500,- Kč

Dopravně psychologické vyšetření na žádost praktického lékaře nebo lékaře specialisty                                      1790,- Kč

Dopravně psychologické vyšetření na žádost psychiatra nebo neurologa                                                            1790,- Kč 

 

Pro firmy cena dohodou!             (nejsem plátce DPH)


Copyright © 2022 | Petr Kolouch