Dopravní psycholog s akreditací MD

Psychotesty pro řidiče:

- se zákazem řízení a řidiče, kteří dosáhli 12 bodů (tzv. vybodovaní řidiči), kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění,

- pro profesionální řidiče a řidiče z povolání, tedy řidiče vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy (držitelé skupin řidičského oprávnění C, C+E, C1+E), řidiče vnitrostátní, mezinárodní a městské autobusové dopravy (držitelé skupin řidičského oprávnění D1, D, D1+E, D+E),

- pro řidiče seniory, řidiče speciálních vozidel a další řidiče, kteří mají povinnost podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření uloženou zákonem o provozu na pozemních komunikacích.


                           Krátké objednací lhůty. Rezervace termínu na tel. 731 793 871.

    

Průběh vyšetření

K vyšetření je třeba vzít s sebou:

- platný občanský průkaz,
- výpis z evidenční karty řidiče (získáte na registru řidičů),
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (u řidičů bez řidičského průkazu),
- kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko),
- na vyšetření se dostavit odpočatý a vyspalý, nebýt po noční směně nebo náročné práci, nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

Jak vyšetření probíhá

Vyšetření se skládá se ze série psychodiagnostických nástrojů, testů a přístrojové techniky, se změřením na výkonovou a osobnostní stránku. Posudek o absolvovaném vyšetření je vystaven bezprostředně po vyšetření. Vyšetření probíhá v příjemném prostředí, klient má možnost si u přístrojového vyšetření nanečisto systém vyzkoušet.

Cena vyšetření

Řidiči z povolání a profesionální řidiči               1490,- Kč 

Vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení     1790,- Kč

Ostatní řidiči                                                         1790,- Kč

Pro firmy cena dohodou!             (ceny uvedeny včetně DPH)


Copyright © 2022 | Petr Kolouch